Slachtoffers, media en onschuld

Vanavond kopte de website van De Standaard 'Slachtoffers moeten kosten betalen van proces tegen basketbalcoach die meisjes in douches filmde'. Volgens het artikel zijn de feiten dat een basketbalcoach zijn jonge speelsters heimelijk had gefilmd in de douche. De man werd ook vervolgd voor de correctionele rechtbank, schuldig bevonden en veroordeeld tot een gevangenisstraf en een therapie. In hoger beroep werd de basketbalcoach echter volledig vrijgesproken. Het hof van beroep vond deze feiten 'verwerpelijk, maar niet strafbaar'; hetgeen de coach had gedaan, wordt door de strafwet immers niet strafbaar gesteld.

Het artikel windt zich eigenlijk niet op over deze vrijspraak, maar wél over het feit dat de gefilmde meisjes, die burgerlijke partij waren op het strafproces tegen hun coach, nu een deel van de gerechtskosten moeten betalen.

Er zijn twee bedenkingen te formuleren bij het artikel.

Ten eerste lijkt de journalist te vinden dat deze proceskosten niet kunnen ten laste worden gelegd van de burgerlijke partijen. Zij zijn immers de 'slachtoffers'. Het artikel spreekt zich niet uitdrukkelijk uit over wie deze kosten dan wél moet betalen, maar lijkt door het blijvend gebruiken van de term 'slachtoffers' te insinueren dat de basketbalcoach daar dan maar moet voor opdraaien. Uiteraard houdt het juridisch en wettelijk geen enkele steek om kosten ten laste te leggen van iemand die vrijgesproken is en waarvan het gerecht dus gezegd heeft dat hij onschuldig is en geen misdrijven gepleegd heeft. De ratio van de wet is zeer duidelijk en ook gerechtvaardigd: de partij die ongelijk krijgt, dient in te staan voor de gerechtskosten. In deze zaak hebben de burgerlijke partijen duidelijk ongelijk gekregen: diegene tegen wie zij zich burgerlijke partij stelden, werd vrijgesproken.

Bovendien is het sowieso onaanvaardbaar dat de term 'slachtoffers' nog steeds wordt gebruikt om de meisjes te betitelen. Diegene die werd vervolgd om ten aanzien van hen misdrijven te hebben gepleegd, werd door de hoogste feitenrechter immers vrijgesproken. Iemand waarvan de onschuld in rechte is vastgesteld, kan nadien niet verder worden beschimpt door te blijven zeggen dat hij een 'dader' is die 'slachtoffers' heeft nagelaten.

De rol van de media is uiteraard om te berichten over maatschappelijk relevante feiten. Maar die rol is evenzeer om op een correcte manier te berichten over die feiten en de juiste juridische en feitelijke consequenties te verbinden aan hetgeen een rechter heeft beslist. Wanneer een strafrechter iemand heeft vrijgesproken, dan moet iedereen aanvaarden dat die persoon strafrechterlijk niets verkeerd heeft gedaan. Ook de media. Dan is er zelfs geen sprake meer van een vermoeden van onschuld, maar zelfs van vaststaande onschuld.

Wat is voor de basketbalcoach de waarde van zijn vrijspraak als hij nadien in de mainstream-media verder als 'dader' mag worden bestempeld? Wat is het belang van een rechtbank als haar beslissingen nadien in die media mogen worden genegeerd? Welke psychologische en emotionele nood wordt er bij de meisjes trouwens verholpen door te blijven zeggen dat zij 'slachtoffers' zijn terwijl een rechter het anders heeft beslist.

Het heeft allicht weinig nieuwswaarde dat burgerlijke partijen die ongelijk hebben gekregen nadien, volledig volgens de wet, aangesproken worden op (een deel van) de proceskosten, maar het populaire alternatief waar nu voor werd gekozen, is verwerpelijk. De Standaard had er dan beter aan gedaan om niets te schrijven en verder te laten vergeten dat iemand onterecht werd beschuldigd van strafbare feiten. (tvm)


#onschuld #media #slachtoffer

Uitgelichte posts
Recente posts
Archief
Zoeken
Er zijn nog geen tags.
Volg ons
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
BEL ONS

Tel: +32 51 63 55 96 

EMAIL ONS
Skype-icon-300x0-c-default.png